Kabiliyetlerimiz

Gelişen teknolojinin bir parçası değil, yön vereni olmak için çalışıyoruz.

null

Bilgisayarlı Görü

null

Ses ve Görüntü İşleme

null

Konuşma Tanıma

null

Yüksek Başarımlı Hesaplama

null

GPU Programlama

null

Makina Öğrenimi

corid

Bulut Temelli İçerik Tanıma

kspotr

Konuşmacı ve Platform Bağımsız Türkçe Konuşma Tanıma